Inventor

Inventor

ชุดอิเล็กทรอนิกส์การประดิษฐ์ makeblock เป็นโมดูลอิเล็กทรอนิกส์เวทีสร้างต้นแบบรวดเร็ว
ชุดนี้มี 12 เซ็นเซอร์และตัวกระตุ้นแต่ละคนมีการเชื่อมต่อรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการเดินสายไฟ
แต่ละโมดูลที่มาพร้อมกับห้องสมุด Arduino สำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างรวดเร็ว